CUỘC THI "Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP"

NĂM HỌC 2018-2019

Mục tiêu

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn đồng thời khơi dậy những ý tưởng để học sinh có kế hoạch triển khai ý tưởng đó trong tương lai gần.

- Ý tưởng đoạt giải sẽ được giới thiệu đến các doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu và hỗ trợ đầu tư để triển khai thành hiện thực.

- Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, đánh giá, lựa chọn và lập kế hoạch kinh doanh có thể thực hiện trong thực tiễn.

Đối tượng dự thi

- Học sinh đang học tại các Trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX và các trường TCN-GDTX (gọi chung là trường) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 3 thành viên có thể là học sinh cùng trường hoặc ở các trường khác nhau trong tỉnh).

Nội dung dự thi

1. Vòng sơ tuyển “Tìm kiếm ý tưởng và kế hoạch khởi nghiệp”

- Vòng sơ tuyển của Cuộc thi sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, các đơn vị tổ chức cho học sinh tham gia dự thi truy cập vào website của Cuộc thi
http://ytuongkhoinghiep.dongthap.edu.vn đăng ký và thực hiện dự thi phần sơ tuyển.
- Mỗi bài sơ tuyển sẽ gồm 19 câu hỏi đa dạng về các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau và một bài viết đề xuất ý tưởng khởi nghiệp của học sinh tối đa 2000 từ gồm: kinh doanh/sản xuất ngành/lĩnh vực gì; dự kiến triển khai như thế nào; đầu vào; đầu ra; tổng vốn đầu tư; dự kiến giá bán; tính toán lợi nhuận; dự kiến khả năng thu hồi vốn đầu tư trong bao lâu, quy mô mở rộng phát triển.
- Website của Cuộc thi sẽ được mở trong 30 ngày để học sinh các trường thực hiện việc đăng ký tham gia dự thi. Sau 30 ngày trang website Cuộc thi sẽ được đóng để kiểm tra kết quả.
- Vòng sơ tuyển sẽ chọn 40 bài thi có điểm cao nhất vào vòng bán kết.

2. Vòng bán kết “Phát triển ý tưởng/kế hoạch khởi nghiệp”

- Các học sinh vào vòng bán kết sẽ chuẩn bị bản kế hoạch làm thế nào để thành công với mục tiêu ý tưởng khởi nghiệp trong tương lai như dự kiến.
- Bản kế hoạch dài tối đa 2.500 từ. Học sinh tự do sáng tạo hình thức thể hiện bản kế hoạch, có thể dùng winword hoặc powerpoint để thể hiện nội dung và khuyến khích học sinh xây dựng một video clip ngắn tối đa 3 phút để minh họa.
- Hình thức nộp bài dự thi: Bản cứng và file mềm (word, powerpoint….) cho Ban tổ chức (Phòng GDTrH-TX&CN) trước ngày 15/01/2019.
- Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 bài thi có số điểm cao nhất vào vòng chung kết.

3. Vòng chung kết “Thực hiện ý tưởng/kế hoạch khởi nghiệp”

Học sinh sẽ thực hiện qua 02 phần thi: hùng biện và xử lý tình huống.
+ Hùng biện: Trình bày ý tưởng/kế hoạch khởi nghiệp của mình, quyết tâm và hành động để thực hiện ý tưởng/kế hoạch đó trong bài dự thi tại vòng bán kết. Thời gian là 15 phút (có minh họa; tranh ảnh; biểu bảng; tiểu phẩm).
+ Xử lý tình huống: Trả lời câu hỏi tình huống liên quan đến ý tưởng/kế hoạch khởi nghiệp do Ban giám khảo đặt ra, nhằm làm rõ thêm nội dung hùng biện. Thời gian trả lời câu hỏi tình huống là 5 phút.
- Kết quả bài thi tính theo tổng số điểm của 02 phần thi.

Qui định chung

1. Thể thức trình bày

- Bài dự thi được đánh máy và in trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.
- Bài dự thi được đóng thành tập bao gồm trang bìa và nội dung trình bày.
- Khuyến khích các hình thức trình bày sáng tạo khác nhằm làm rõ ý tưởng dự thi.

2. Gợi ý về nội dung trình bày ý tưởng

Bố cục trình bày ý tưởng gợi ý như sau:
CHƯƠNG 1. Thông tin chung
+ Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập, địa điểm...
+ Phân tích thị trường: Đánh giá về thị trường mà dự án hướng tới; Phân tích về đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh...; Phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục...
+ Mô tả dự án: Mục tiêu dự án, Quy mô dự án; Sản phẩm/dịch vụ sẽ thực hiện; Phương thức tiến hành; Các bên đối tác; Chiến lược phát triển, triển vọng...
CHƯƠNG 2. Kế hoạch kinh doanh
+ Đầu tư cho dự án: Nguồn vốn: huy động vốn, sử dụng vốn...; Trang thiết bị, mặt bằng, các chi phí khác có liên quan;
+ Bộ máy nhân sự: Quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy...
+ Lập kế hoạch tiếp thị: Marketing, truyền thông; Dịch vụ kèm theo; Tổ chức tiêu thụ sản phẩm.
+ Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 năm đầu; Kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt động; Phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án để đầu tư mở rộng và tái đầu tư...
CHƯƠNG 3. Kế hoạch hành động
Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; Tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng giá thành và giá bán dự kiến…
CHƯƠNG 4. Định vị thương hiệu
Tầm nhìn thương hiệu; Bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu; Định vị thương hiệu; Đầu tư phát triển thương hiệu…
CHƯƠNG 5. Ý nghĩa tác động xã hội
Phân tích những ý nghĩa về kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án thành công.
Lưu ý: Ý tưởng khởi nghiệp không được tham gia dự thi, nếu đã được cá nhân, tổ chức công bố dưới mọi hình thức (báo, đài, thông tin đại chúng…).

Tiêu chí đánh giá

1. Giới thiệu khái quát về ý tưởng (10% điểm).

- Cơ sở phát triển ý tưởng.
- Ý nghĩa và vai trò.

2. Kế hoạch khởi nghiệp (90% điểm).

- Kế hoạch Marketing (10%).
- Kế hoạch vận hành (25%).
- Quản lý và tổ chức hoạt động (10%).
- Tình hình tài chính người khởi nghiệp (10%).
- Chi phí khởi nghiệp và nguồn vốn (15%).
- Kế hoạch tài chính cho khởi nghiệp (20%).

Hướng dẫn đăng ký dự thi

- Truy cập website http://ytuongkhoinghiep.dongthap.edu.vn, kích chọn nút Đăng ký dự thi
- Xuất hiện cửa sổ đăng nhập, chọn Đăng ký tài khoản mới
- Điền thông tin địa chỉ email (lưu ý email phải khả dụng) và các thông tin cần thiết khác
- Kích chọn nút Tạo tài khoản
- Hệ thống thông báo tài khoản được khởi tạo thành công và gửi liên kết xác thực đến địa chỉ email của thí sinh
- Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ email (kiểm tra ở hộp thư đến và cả hộp thư rác) và kích chọn liên kết để xác thực tài khoản
- Khi xác thực thành công, hệ thống sẽ tự chuyển đến cửa sổ đăng nhập, thí sinh điền địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập
- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị đề thi, thí sinh kích chọn nút Bắt đầu thi và làm bài (thời gian làm bài 180 phút)
- Sau khi hoàn tất bài làm, thí sinh kích chọn nút Nộp bài thi

LIÊN HỆ

Mọi thông tin trao đổi, góp ý xin vui lòng liên hệ:

Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệp

Điện thoại: 02773.851994

Email: phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP
Số 06 Đường Võ Trường Toản, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 02773.851025
Email: vanphong.sodongthap@moet.edu.vn